24
ژوئن

سبک های معماری جهان – قسمت اول

معماری کلاسیک دوره زمانی ۸۵۰ پیش از میلاد تا ۴۷۶ پس از میلاد ساختمان های شاخص آمفی تأتر کولوسئوم و معبد پاتئون در رم و آکروپولیس در آتن معماری روم شرقی Byzantine دوره زمانی:...

بیشتر بخوانید