طراحی نمایشگاهی

طراحی غرفه های نمایشگاهی با موضوعات مختلف و بر اساس سطح انتظارات مشتریان صورت می گیرد.استفاده از برخی المانهای ماندگار با قابلیت های منعطف جهت کاربری های گوناگون در کنار طرح های چشم نواز و اجرای  سریع از خصوصیت ویژه این بخش است

نمایشگاه 1