خلیج فارس شهرک غرب

در سال ۱۳۹۵
تهران, شهرک غرب
طراحی داخلی
توضیحات