تجاری فست فود

در سال ۱۳۹۵
قزوین, مهستان
طراحی داخلی
توضیحات