خلیج فارس ولنجک

در سال ۱۳۹۵
تهران, ولنجک
طراحی داخلی
توضیحات