حیاط ولنجک

در سال ۱۳۹۵
تهران, ولنجک
طراحی داخلی

توضیحات