مسکونی تجریش

در سال ۱۳۹۵
تهران, تجریش
طراحی داخلی

توضیحات