سالن ناخن
سالن ناخن 1
سالن ناخن 3
سالن ناخن 5
سالن ناخن 6
سالن ناخن 7
سالن ناخن 8

سالن زیبایی ولنجک

در سال 1398
تهران, ولنجک
طراحی داخلی
کارفرما : سرکار خانم بهنام