لابی سعادت آباد 1
لابی سعادت آباد2
لابی سعادت آباد3
لابی سعادت آباد4
لابی سعادت آباد4
لابی سعادت آباد5
لابی سعادت آباد6

لابی سعادت آباد

1396
تهران – سعادت آباد
طراحی داخلی لابی
کارفرما : سرکار خانم شکیبا