امیر آباد 1
امیر آباد 2
امیر آباد3
امیر آباد4
امیر آباد6
امیر آباد5
امیر آباد7
امیر آباد8
امیر آباد9
امیر آباد10
امیر آباد11
امیر آباد12
امیر آباد13

شرکت  دارویی سینا پیشگام دارو نوین

1397
تهران – امیرآباد
طراحی داخلی- نما – محوطه – روف گاردن
کارفرما : جناب دکتر عرب