08
اکتبر

10 نکته که باید بدانید تا طراح داخلی ساختمان شوید

10 نکته که باید بدانید تا طراح داخلی ساختمان شوید

یک طراح داخلی باید بتواند کارهای زیادی انجام دهد. آیا این کار برای شما مناسب است؟

آیا همیشه در مورد سلیقهی طراحی داخلیتان تشویق و تمجید میشوید؟ آیا تزیین اتاقها و چیدمان مبلها را دوست دارید؟ چنانچه پاسخ شما به این پرسشها مثبت باشد در اینصورت احتمالا شغلی در زمینهی طراحی داخلی برای شما مناسب باشد.

پیش از اینکه شغلی انتخاب نمایید که مسیر زندگی شما را تغییر دهد نکاتی در مورد عالم طراحی وجود دارد که باید آنها را بدانید . طراح داخلی هر روز با چالشهایی روبرو میشود که ممکن است بعضی از این چالشها برای شما جذاب نباشد . در حالیکه ممکن است چالشهای دیگر شما را به هیجان آورند و درهایی را به سوی مشاغلی برای شما باز کنند که پیش از آن هرگز فکر نمیکردید که برای شما امکانپذیر باشد. به خواندن متن ادامه دهید و 10 نکته را که برای طراح داخلی شدن باید بدانید، یاد بگیرید.

طراحان داخلی رنگ، منسوجات و چیدمان فضایی را میفهمند. 

  • آیامیان دکوراتور و طراح تفاوت وجوددارد؟

تفاوت میان دکوراتور داخلی و طراح داخلی چیست؟ پاسخ یک کلمه است : آموزش.

تقریبا هر کسی میتواند دکوراتور داخلی شود. کسی که بازی با رنگها، پارچهها و منسوجات را دوست دارد میتواند با چاپ کارتهای تبلیغ کار و معرفی خودش به کارفرمایان به راحتی دکوراتور شود.انجام این کار لزوما بد نیست، اما سابقهی آموزشی نیز مهم است.

از طرف دیگر، طراح داخلی باید آموزش معتبر دیده باشد، برای کار در رشتهی طراحی داخلی داشتن مدرک فوق دیپلم یا لیسانس ضروری است. آیا میخواهید آموزش ببینید و یا بلافاصله به دنیای دکوراسیون قدم بگذارید؟ برای اینکه بدانید طراحی داخلی برای شما شغلی مناسب است یا نه، به خواندن این متن ادامه دهید.

طراح داخلی

آیا بینش و استعداد مورد نیاز برای طراح شدن را دارید؟

  • شما باید هنر طراحی داشته باشید

اگر چه ممکن است آشکار باشد، اما برای طراح داخلی شدن باید استعداد و قابلیت ذاتی در مورد رنگها، چیدمانهای فضایی، معماری و منسوجات داشته باشید. آیا از دکور کردن خانهی خود لذت میبرید و در این ارتباط بسیار تشویق و تمجید میشوید؟ تشویق و تمجید شدن لزوما به این معنا نیست که باید طراح داخلی شوید، اما قطعا نشانهی خوبی است.

گام نخست برای رسیدن به یک حرفهی موفق آن است که از شور و احساس خود پیروی کنید. بالاخره، انجام کاری که دوست داریدهرگز شبیه به احساس کار کردن نیست. برای اینکه بدانید باید در کدام رشته تحصیل کنید این آزمون را بصورت تفریحی پاسخ دهید. آیا در آیندهی شما شغلی در زمینهی طراحی داخلی وجود دارد؟

طراح داخلی2

طراحی داخلی چیزی فراتر از نگاه کردن به نمونههای پارچه و رنگ است

  • طراحی داخلی فقط پارچه و لذتبردن نیست

درحالیکه پارچه، مبلمان و رنگ نقش بزرگی در طراحی داخلی ایفا میکنند با این وجود کارهای زیاد دیگری وجود دارد که طراحان داخلی باید انجام دهندکه بسیاری از آنها شباهت کمتری به لذت بردن و سرگرمی دارند و بیشتر شبیه به کار هستند.

طراحان داخلی باید در ارتباط با تاریخچهی طراحی، استحکام ساختار ساختمانها، نظامنامههای ساختمانی، کارپژوهی، مفاهیم فضایی، اخلاقیات، روانشناسی، نقشه کشی به کمک کامپیوتر( CAD ) و خیلی از موارد دیگر آموزش دیده باشند.

بنظر میرسد از طراحان داخلی انتظار میرود که همه فن حریف باشند، اینطور نیست؟ به این دلیل نیاز به این گسترهی وسیعی از مهارتها وجود دارد که طراحان نه تنها با مالکان خانهها، بلکه با بناها، معماران، آژانسهای دولتی و صاحبان کسب و کار، کار میکنند. برای اینکه بتوان طراح داخلی موفقی شد باید آموزشدیده و دارای مهارتهای متعدد باشید.

طراحان آموزشدیدهای که بیشترین اطلاع را از مد روز و روندها دارند، بیشترین درآمد را دارند.

  • درآمد به اندازهای که فکر میکنید بالا نیست

پول را به من نشان بدهید! از اینها گذشته، آیا کسی که چنین آموزش گستردهای دیده است نباید درآمد خوبی داشته باشد؟ بستگی دارد. طبق آمار میانگین حقوق طراح داخلی در ایالات متحده که تازه وارد این کار شده، 42،380 دلار در سال است. البته این امر به عوامل زیادی مانند آموزش، محل، تجربهی کاری و اندازهی شرکت یا کمپانی بستگی دارد. به احتمال زیاد یک طراح داخلی در کارخانهی مبل سازی درآمد کمتری نسبت به طراحی دارد که برای یک شرکت معماری با عملکرد بالا کار میکند.

اساسا میتوان نرخ دستمزد خود را با بدست آوردن تجربه و عرضهسازی هر چه بیشتر، دیکته نمود. شخصی که در رشتههای معماری، نظامنامهها یا قوانین ساختمانی و طراحی ساختار آموزش دیده باشد به احتمال زیاد از نظر مالی موفق خواهد شد.

هنگامیکه طراح ساختمان شدید باید انتظار داشته باشیدکه با انواع شخصیتهای گوناگون سروکار داشته باشید

  • باید شخصی مردمی باشید

از طراحان داخلی بخواهید که تجربیاتشان را به شما بگویند و بدون شک آنها در مورد کارفرمایان سابق خود داستانهای وحشتناکی برای شما تعریف خواهند کرد. مردم به ویژه در مورد خانه‌‌هایشان ایرادگیر و دیرپسند هستند. در حالیکه بعضی از کارفرمایان اهداف آشکاری در ذهن دارند، کارفرمایان دیگر خیال میکنند میدانند چه میخواهند اما هنگامیکه حاصل نهایی کار را میبینند درمییابند که از حاصل نهایی کار شما بدشان میآید و از آن ناراضی هستند.

طراح داخلی موفق کسی است که مردم را راضی کند و آرامکننده ( و گاهی اوقات فکر خوان ) باشدکسی که بتواند کارفرمایان را به سوی نتیجهی مطلوب هدایت کند و درعین حال با آنها طوری رفتار کند که احساس کنند کنترل کامل گزینههای طراحی در دست آنهاست. طراحان داخلی پیوسته در حال متعادل کردن تصمیمات طراحی خود و خواستههای کارفرمایان خود هستند. حداقل چیزی که میتوان در این مورد گفت این است که این کارآسانی نیست.

کلید به دست آوردن کارها داشتن پرتفویی است که نشان دهندهی پروژههایتان باشد.

  • لازم است که یک پرتفوی توسعه دهید    

یک تصویر بیان کنندهی هزار سخن است، این گفته قطعا در ارتباط با پرتفوی طراح داخلی صدق میکند. شما میتوانید تمام وقت روز را صرف صحبت در مورد رنگها و منسوجات نمایید اما چنانچه یک پرتفوی چشمگیر که نشاندهندهی طرحها و پروژههای شما باشد در اختیار نداشته باشید احتمال موفقیتتان بسیار اندک خواهد بود.هنگامیکه تازه از دانشگاه وارد بازار کار شده و در آنجا ناشناخته باشید ممکن است لازم شود خدمات خود را مجانی یا با قیمت ارزان ارائه دهید. احتمالا این بهترین راه برای آغاز پرتفوست؛ و نیز روشی عالی برای آشنایی با عرضهکنندگان و تامینکنندگان محلی کالا و گسترش رابطهای دوستانه برای انجام پروژهها در آینده است.

همه کار خود را از پایین آغاز میکنند. شما میتوانید با قدری تلاش، تجربه و بازاریابی مناسب تبدیل به نیرویی موفق در زمینهی طراحی داخلی شوید.

رقابت در دنیای طراحی شدید است بنابراین لازم است در مورد همهی مدها و روندها آگاه باشید

  • در طراحی داخلی رقابت شدید است

طراحی داخلی کاری رقابتی است و کلید موفقیت در آن شناساندن خود به دیگران است. همانگونه که در بالا گفته شد داشتن یک پرتفوی طراحی عالی قطعا میتواند در گرفتن کار به شما کمک کند.

عامل مهم دیگر داشتن آموزش جامع است. هر چه بیشتر بدانید وضع شما بهتر خواهد بود. مدها و روندهای آینده مانند رشد جمعیت، طراحی برای سالمندان، معماری مدرن و طراحی سبز را در نظر داشته باشید؛ آموزش و تحصیل در این رشتههای خاص طراحی به شما موقعیت بهتری در بازار کار میدهد.

همچنین آگاه ماندن در مورد مدها و روندهای طراحی از طریق خواندن مطبوعات طراحی و وب سایتهایی مانند Freshome، ارتباط داشتن با طراحان دیگر و دنبالهروی از یک مرشد و پیشکسوت نیز ایدهی خوبی است. هنگامیکه رقابت شدید است، به منظور شناخته شدن و پیشرفت، لازم است که سخت کار کنید.

به واسطهی وجود ابزار مجازی طراحی اتاق، طراحان داخلی میتوانند از راه دور با هم ارتباط برقرار کنند و اطلاعات خود را مبادله نمایند.

  • طراحان مجازی دارای یک فرصت هستند

هنگامیکه مردم طراح داخلی استخدام میکنند ممکن است ندانند که در واقع میتوانند از هر کجای دنیا که بخواهند طراح داخلی انتخاب کنند. بله، طراحان هم میتوانند از راه دور با هم ارتباط برقرار نمایند و اطلاعات خود را مبادله نمایند. طراحان بواسطهی نوآوریهای تکنولوژیکی مانند اسکایپ و نرمافزار طراحی، در حال کشف دنیای کاملا جدیدی از طراحی مجازی هستند.

اگرچه چندین ابزار طراحی اتاق مجازی آنلاین مجانی در دسترس عموم قرار دارد با این وجود طراحان داخلی بواسطهی داشتن روابط انحصاری با نخبگان طراحی در این رقابت دارای مزیت هستند. چندین شرکت منسوجات دارای عملکرد بالا به طراحانی که در این حرفه کار میکنند تخفیفهایی ارائه میکنند و بدین ترتیب به آنها این امکان را میدهند که مناسبترین قیمت را به کارفرمایان خود پیشنهاد نمایند.

لازم است که طراحان همیشه از قوانین محلی مرتبط با لولهکشی و برق آگاه باشند.

  • طراحان باید قوانین و نظامنامههای محلی را بدانند

در اینجاست که افرادی که گمان میکنند طراح هستند احتمالا ترجیح میدهند از این آموزش صرفنظر نمایند و دکوراتور شوند، و بدین ترتیب قدری از خمودی و سکون مربوط به یادگیری نظامنامههای ساختمانی و قوانین محلی دوری کنند.

قطعا بعضی از جزئیات میتواند کسلکننده باشد اما این جزئیات دانشی است که طراحان داخلی باید داشته باشند. شاید یادگیری در مورد قوانین لولهکشی، برق و دیوارهای حامل بار باعث تشویق و هیجان شما نشود اما امری ضروری است. آگاهی داشتن از چنین مواردی باعث برتری و قابلیت عرضهی طراحان داخلی در بازار میشود که دکوراتورها از آن برخوردار نیستند.

طراحان مجبورند با کارفرمایانی کار کنند که احتمالا انتخاب سبک متفاوتی نسبت به آنها دارند.

طراح داخلی5

10- به سبک شما بستگی ندارد بلکه به سبک آنها بستگی دارد.

در حالیکه طراحان میتوانند گسترهی وسیعی از سبکهای طراحی جهت انتخاب به کارفرمایان خود ارائه کنند، به یاد داشتن این نکته مهم است که این کارفرمایان هستند که باید بهترین سبک مناسب خود را انتخاب نمایند.

تنها به صرف اینکه طراحان آموزشدیده هستند و سلیقهی خوبی دارند باعث نمیشود که انتخاب آنها نسبت به انتخاب کارفرمایشان برتر باشد. کار طراح داخلی آن است که انواعی از سبکها را به کارفرما ارائه کند و او را به سوی انتخاب گزینهی درست راهنمایی نماید و در عین حال این اجازه را به کارفرما بدهد که احساس کند مسئول است.

بعنوان مثال، ممکن است شما سالها بعنوان طراح داخلی کار کنید و هرگز خانهای را که متناسب با سلیقهی شخصی خودتان است طراحی نکنید. همه چیز به سبک کارفرما بستگی دارد و شما باید سلیقهی خودتان را کنار بگذارید.

آیا پس از مطالعهی همهی نقاط ضعف و قوت مربوط به طراح داخلی شدن مایلید این حرفه را دنبال کنید؟ چنانچه در نظر دارید طراح داخلی شوید همهی 10 موردی را که در بالا گفته شد به یاد داشته باشید. ممکن است این رشته رقابتی باشد اما با اندکی کار سخت و یک پرتفوی عالی میتوانید طراح داخلی موفقی شوید.

رامین محسنیسعید حاجی حسین